Vad är RenoSens?

RenoSens är ett sätt att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt göra förtida kvalitativa analyser för att detektera farliga ämnen och bestämma skadeutbredningen på en byggnad som skall renoveras för att göra renoveringen så snabb, miljövänlig och billig som möjligt.


Mögel

Förekomsten av mögel orsakade av fukt har visat sig påverka inomhusmiljöer negativt. Hälsosymptom kan uppstå hos de som vistas i lokalen och skadeutredarforskning har visat tydliga samband mellan okontrollerad fukt och ohälsa.

Lär dig mer »

Asbest

Trots att användning av asbest totalförbjöds i Sverige 1982 är asbest fortfarande en allvarlig hälsorisk inom fastighets- och byggbranschen. För att undvika hälsorisker krävs information om vilka material som innehåller asbest.

Lär dig mer »

PCB

Nyanvändning av PCB är helt förbjuden sedan 1978. PCB har använts i bl a förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor. All PCB ska vara sanerat och ersatt senast 2016.


Lär dig mer »

Radon

Radium finns naturligt i marken och bildar den radioaktiva gasen Radon som lätt kan ta sig upp till markytan och in i byggnader. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting, enda sättet att upptäcka radon är att mäta.


Lär dig mer »

Fördelar för dig som fastighetsägare

for_fastighetsagare

Få korrekta offerter med RenoSens och sänk dina renoveringskostnader!

Lär dig mer »

Fördelar för dig som byggare

for_byggare

Med hjälp av RenoSens kan du sänka dina renoveringskostnader med 30%!

Lär dig mer »